Skip to main content
                               Πανεπιστημίου 369Α           2610.453189        gymnasio@themelioedu.gr          lykeio@themelioedu.gr             
                                                                                  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ       ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ       ΚΔΒΜ       ΚΔΑΠ

Γυμνάσιο

Το σχολείο μας δίνει μεγάλη έμφαση στη βαθμίδα του Γυμνασίου, στην οποία τα παιδιά χτίζουν στέρεες βάσεις στα βασικά μαθήματα, αποκτούν σφαιρική μόρφωση και αναπτύσσονται ως ισχυρές προσωπικότητες. Έτσι, το Γυμνάσιο, θα πρέπει να διαθέτει μαθητές με ήθος που λειτουργούν με κανόνες, σέβονται τους συμμαθητές τους και τους καθηγητές τους.

Το Γυμνάσιο είναι μια ιδιαίτερα κρίσιμη εκπαιδευτική βαθμίδα διότι:

– οι μαθητές περνάνε από την παιδική ηλικία στην εφηβεία. Το σχολικό περιβάλλον, οι συναναστροφές επηρεάζουν τη συμπεριφορά και τη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους. Το προσεγμένο και οριοθετημένο σχολικό μας περιβάλλον επηρεάζει θετικά την κοινωνική τους ανάπτυξη, τη συγκέντρωση των μαθητών στα σχολικά τους καθήκοντα αλλά και στην υψηλή στοχοθεσία τους

– ο μαθητής θα δομήσει ισχυρούς φιλικούς δεσμούς με συμμαθητές του.

Επιπλέον, και ειδικότερα στο Γυμνάσιο, εφαρμόζουμε ένα σύστημα διδασκαλίας που επιδιώκει ο μαθητής:

να αγαπήσει όλα τα μαθήματα και το διάβασμα, να εξοικειωθεί με τα νέα δεδομένα και να προετοιμαστεί σωστά για το Λύκειο.

να γνωρίσει εις βάθος τις βασικές αρχές των Θετικών και Θεωρητικών Επιστημών (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Πληροφορική, Νεοελληνική Γλώσσα, Ιστορία, Αρχαία), δίνοντας προτεραιότητα στην εντατική τους διδασκαλία.

να καλλιεργήσει τη γλωσσική του έκφραση καθώς και να διατυπώνει ορθά και με σαφήνεια τις σκέψεις του τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο.

να ολοκληρώσει την πολύ καλή έως άριστη γνώση των ξένων γλωσσών.

να κατανείμει σωστά το χρόνο μελέτης, να βελτιώσει την ποιότητα του, να τον ελαφρύνει από άσκοπη και στείρα αποστήθιση καθώς και να απολαμβάνει τον σχολικό χρόνο, διασκεδάζοντας με τους συμμαθητές τους.

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, το ΘΕΜΕΛΙΟ φροντίζει:

– η διδασκαλία να γίνεται από εκπαιδευτικό προσωπικό με πολύχρονη φροντιστηριακή εμπειρία και άρτια καταρτισμένο, με εξειδίκευση τόσο στο γνωστικό αντικείμενο όσο και στην διδακτική.

– για την δημιουργία ολιγομελών-ομοιογενών τμημάτων, φροντιστηριακού τύπου, στα βασικά μαθήματα καθώς και στις Ξένες Γλώσσες, με περιορισμένες θέσεις, έτσι ώστε να έχουμε την δυνατότητα ενασχόλησης μας με τον κάθε μαθητή ξεχωριστά.

– το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου να ικανοποιεί τις υψηλές απαιτήσεις των μαθητών και των οικογενειών τους χωρίς να υπάρχει καμία ανάγκη για οποιαδήποτε εξωσχολική βοήθεια, εφόσον ακολουθεί το πρόγραμμα του σχολείου και μελετά τον απαιτούμενο χρόνο.

– να στηρίζει με επιπλέον ενισχυτική διδασκαλία σε ατομική ή και σε συλλογική βάση όσους μαθητές έχουν απορίες ή κενά, ώστε να παρακολουθούν απρόσκοπτα την εκπαιδευτική διαδικασία.

να παρέχουμε ειδική προετοιμασία – φροντιστήριο και στις Ξένες Γλώσσες με σκοπό την απόκτηση πτυχίων σε αυτές (Lower, proficiency κλπ).

να διαθέτει πλήρη σειρά βιβλίων υψηλού επιπέδου, γραμμένα από μαχόμενους δασκάλους, καθώς και πλούσιο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, εφόδια απαραίτητα στην καθημερινή δουλειά του μαθητή, στις επαναλήψεις και στα διαγωνίσματα.

να χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία, αναγνωρίζοντας πως βοηθούν στην εκπαιδευτική ευελιξία και στην καλύτερη κατανόηση δυσνόητων εννοιών.

– να ακολουθεί ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο σύστημα αξιολόγησης και παρακολούθησης της μαθησιακής πορείας και επιδόσεων κάθε μαθητή.

– να καλλιεργεί μια αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης και καλό κλίμα μεταξύ μαθητών και καθηγητών.

να ελέγχει το χώρο του σχολείου και εγγυάται την απόλυτη ασφάλεια των μαθητών, προλαμβάνοντας παραβατικές συμπεριφορές και έλλειψη σεβασμού ενός μαθητή προς τους συμμαθητές του.

Παράλληλα, σκοπός μας είναι η ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού σε πολλά επίπεδα καθώς και η απόκτηση σφαιρικών και εγκυκλοπαιδικών γνώσεων προκειμένου να επιτευχθεί η αποκόμιση ποικίλων γνώσεων ωφέλιμων και για την ενήλικη ζωή του μαθητή.

Αυτό το πετυχαίνουμε:

δίνοντας αξία και στα υπόλοιπα υποχρεωτικά μαθήματα με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα που προβλέπεται από το Υπουργείο Παιδείας.

– δίνοντας βάση στην Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες-STEM.

με βιωματική γνώση και πρακτική εμπειρία μέσω πειραμάτων.

με συμμετοχή των μαθητών μας σε διάφορους διαγωνισμούς. (π.χ Μαθηματικών, Φυσικής, Βιολογίας, Ρομποτικής, Ρητορικής, Λογοτεχνίας κλπ)

με διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και ουσιαστική συμμετοχή σε αυτές.

με διεξαγωγή εκπαιδευτικών εκδρομών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

με συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και Erasmus.

Με βάση όλα τα παραπάνω, τα μαθήματα λήγουν καθημερινά το αργότερο στις 15:00, και έτσι επιτυγχάνουμε ο μαθητής:

να έχει ελεύθερο το απόγευμα ώστε να ξεκουραστεί, να μελετήσει και να συνεχίσει τις δραστηριότητες του.

να έχει ελεύθερο το Σαββατοκύριακο του, ώστε να προετοιμαστεί για τα διαγωνίσματα που θα διεξάγονται κατά την διάρκεια του σχολικού έτους από Δευτέρα έως Παρασκευή και επιπλέον, να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό του.