Skip to main content
                               Πανεπιστημίου 369Α           2610.453189        gymnasio@themelioedu.gr          lykeio@themelioedu.gr             
                                                                                  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ       ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ       ΚΔΒΜ       ΚΔΑΠ

Λύκειο

Η βαθμίδα του Λυκείου είναι εξίσου σημαντική με αυτή του Γυμνασίου, καθώς στο Λύκειο οι μαθητές εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στις Θετικές και τις Θεωρητικές Επιστήμες και καλούνται να αποφασίσουν την επιστήμη που θα σπουδάσουν.

Το Λύκειο έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και κρίσιμα σημεία που πρέπει να προσεχθούν:

– Ο μαθητής βρίσκεται σε μια ηλικία με ειδικά γνωρίσματα και ενδεχομένως δυσκολίες που πρέπει να επιλύσει με τη βοήθεια της οικογένειας και του σχολείου του.

– Κατά τη διάρκεια των Λυκειακών σπουδών, ο μαθητής καταλήγει στην επιστήμη που θα σπουδάσει και στο επάγγελμα που επιθυμεί να ακολουθήσει. Με τη βοήθεια του σχολείου, οι μαθητές αποφασίζουν συνήθως εντός του πρώτου τετραμήνου της Α΄ Λυκείου ποιο επιστημονικό πεδίο θα ακολουθήσουν.

– Οι σπουδές και οι επιδόσεις στο Λύκειο είναι καθοριστικές για την επιτυχία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τόσο στις προπτυχιακές όσο και στις μεταπτυχιακές σπουδές.

– Ο μαθητής πρέπει να βρει ενδιαφέρον στα μαθήματα που παρακολουθεί και να κατακτά γνώσεις και μεθόδους σκέψης που θα τον καταστήσουν ανταγωνιστικό στην παγκόσμια αγορά εργασίας. Παράλληλα, οφείλει να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να ξεχωρίσει.

– Όπως και στη βαθμίδα του Γυμνασίου, ο μαθητής θα δομήσει ισχυρούς φιλικούς δεσμούς με συμμαθητές του.

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, το ΘΕΜΕΛΙΟ φροντίζει:

– Η διδασκαλία να γίνεται από εκπαιδευτικό προσωπικό με πολύχρονη φροντιστηριακή εμπειρία και άρτια καταρτισμένο, με εξειδίκευση τόσο στο γνωστικό αντικείμενο όσο και στην διδακτική.

– για την δημιουργία από την Α ́ Λυκείου ολιγομελών – ομοιογενών τμημάτων, φροντιστηριακού τύπου, στα βασικά μαθήματα (πχ. Έκθεση, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Αρχαία, Ιστορία, Λατινικά, Πληροφορική, Αρχές οικονομικής θεωρίας κλπ), έτσι ώστε να έχουμε την δυνατότητα ενασχόλησης μας με τον κάθε μαθητή ξεχωριστά.

– το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε όλες τις τάξεις του Λυκείου να ικανοποιεί τις υψηλές απαιτήσεις των μαθητών και των οικογενειών τους χωρίς να υπάρχει καμία ανάγκη για οποιαδήποτε εξωσχολική βοήθεια, εφόσον ακολουθεί το πρόγραμμα του σχολείου και μελετά τον απαιτούμενο χρόνο.

– να στηρίζει με επιπλέον ενισχυτική διδασκαλία σε ατομική ή και σε συλλογική βάση όσους μαθητές έχουν απορίες ή κενά, ώστε να παρακολουθούν απρόσκοπτα την εκπαιδευτική διαδικασία.

– κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου γίνεται προετοιμασία για την τράπεζα θεμάτων, ώστε οι μαθητές να είναι έτοιμοι για τις ενδοσχολικές εξετάσεις και να έχουν δυνατότητα για ένα ανταγωνιστικό βαθμολογικά απολυτήριο.

– από Β΄ Λυκείου γίνεται ειδική προετοιμασία στις Ξένες Γλώσσες, στο Ελεύθερο και στο Γραμμικό σχέδιο για όσους μαθητές εξεταστούν σε αυτά ως ειδικό μάθημα στις Πανελλαδικές.

θερινά Τμήματα Εντατικής Προετοιμασίας για μαθητές που θα φοιτήσουν στην Γ’ Λυκείου.

να διαθέτει πλήρη σειρά βιβλίων υψηλού επιπέδου, γραμμένα από μαχόμενους δασκάλους, καθώς και πλούσιο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, εφόδια απαραίτητα στην καθημερινή δουλειά του μαθητή, στις επαναλήψεις και στα διαγωνίσματα.

να διοργανώνει συχνούς κύκλους διαγωνισμάτων σε μέρες και ώρες, τέτοιες ώστε να μην χάνονται ώρες μαθήματος και να μην αναστέλλεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Τα συχνά διαγωνίσματα πέρα από την αξιολόγηση των μαθητών, βελτιώνουν το επίπεδο χρήσης του γραπτού λόγου και εξοικειώνουν τους μαθητές με την αξιολόγηση, ώστε να αποφύγουν το επιζήμιο άγχος κατά την απαιτητική περίοδο των Πανελληνίων.

να χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία, αναγνωρίζοντας πως βοηθούν στην εκπαιδευτική ευελιξία και στην καλύτερη κατανόηση δυσνόητων εννοιών.

– να ακολουθεί ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο σύστημα αξιολόγησης και παρακολούθησης της μαθησιακής πορείας και επιδόσεων κάθε μαθητή.

– να καλλιεργεί μια αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης και καλό κλίμα μεταξύ μαθητών και καθηγητών.

να ελέγχει το χώρο του σχολείου και εγγυάται την απόλυτη ασφάλεια των μαθητών, προλαμβάνοντας παραβατικές συμπεριφορές και έλλειψη σεβασμού ενός μαθητή προς τους συμμαθητές του.

Παράλληλα, σκοπός μας είναι η ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού σε πολλά επίπεδα καθώς και η απόκτηση σφαιρικών και εγκυκλοπαιδικών γνώσεων προκειμένου να επιτευχθεί η αποκόμιση ποικίλων γνώσεων ωφέλιμων και για την ενήλικη ζωή του μαθητή.

Αυτό το πετυχαίνουμε:

δίνοντας αξία και στα υπόλοιπα υποχρεωτικά μαθήματα με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα που προβλέπεται από το Υπουργείο Παιδείας

– δίνοντας βάση στην Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες-STEM

– με βιωματική γνώση και πρακτική εμπειρία μέσω πειραμάτων

Με συμμετοχή των μαθητών μας σε διάφορους διαγωνισμούς. (π.χ Μαθηματικών, Φυσικής, Βιολογίας, Ρομποτικής, Ρητορικής, Λογοτεχνίας κλπ)

– με διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων αλλά και συμμετοχή σε αυτές.

– με διεξαγωγή εκπαιδευτικών εκδρομών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

– με συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και Erasmus.

Με βάση όλα τα παραπάνω, τα μαθήματα λήγουν καθημερινά το αργότερο στις 15:00, και έτσι επιτυγχάνουμε ο μαθητής:

Να έχει ελεύθερο το απόγευμα ώστε να ξεκουραστεί, να μελετήσει και να συνεχίσει τις δραστηριότητες του.

Να έχει ελεύθερο το Σαββατοκύριακο του, ώστε να προετοιμαστεί για τα διαγωνίσματα που θα διεξάγονται κατά την διάρκεια του σχολικού έτους από Δευτέρα έως Παρασκευή και επιπλέον, να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό του.